Publicaties

Een tuin voor wilde bijen

Een tuin voor de wilde bijen is de grondgedachte van deze brochure en, in ruimere zin, van een project ontwikkeld door drie belgische universiteiten (ULB,

Meer info

Cursusboek Honingkunde

Voor bijenproducten als honing, stuifmeel, propolis en was is in ons land een groeiende belangstelling te constateren. Logisch is dat de kennis van deze producten

Meer info

Brochure bestrijding Varroa

De varroa mijtziekte (Varroa destructor) is de belangrijkste bedreiging van de Europese honingbij. Wintersterfte van honingbijen is in de meeste gevallen toe te schrijven aan

Meer info

Productieregister imkers

Elke imker is wettelijk verplicht om een ‘Productieregister’ bij te houden. Hierin noteert hij de gegevens die nodig zijn bij het volgen van zijn bedrijfsmethoden

Meer info

Cursus Bijengezondheid

Dit cursusmateriaal is samengesteld voor de imker die zijn kennis over bijengezondheid wil vergroten en is te gebruiken als naslagwerk. Er is voornamelijk gebruik gemaakt

Meer info

Koolzaad van zaad tot olie

Deze brochure is gebaseerd op de brochure “Koolzaad, het nieuwe goud?” (voorjaar 2005) van ir. Jean-Luc Lamont en Yvan Lambrechts van de afdeling Voorlichting van

Meer info