Bijenhal

De Stadsboerderij

De Stad Turnhout is eigenaar van een boerderij aan de Veldekensweg 10 in Turnhout. De uitbating hiervan wordt in handen gegeven van vzw De Troef.

Er zullen volkstuintjes aangelegd worden, zeldzame rassen van schapen worden er gestald, de compostmeesters zullen er hun thuishaven hebben, een hoogstammige fruitbomengaard wordt er aangeplant, vergaderzalen, allerhande activiteiten…

Maar het belangrijkste voor ons is de oprichting van een bijenhal op deze locatie. Voor de uitbating hiervan heeft de milieudienst van de Stad Turnhout  ervoor geopteerd om dit in samenwerking met De Rosse Bie te doen.

De bedoeling van de bijenhal is:

  • Scholen en hun leerlingen kennis te laten maken met de bijen en hen het nut hiervan bij te brengen
  • Tevens om de bijen terug de stad in te brengen
  • Rondleidingen te geven aan groepen / verenigingen 
  • Cursussen organiseren

8 bijenvolkeren

De helft van de beschikbare plaatsen zal voorzien worden om leden van de Rosse een tijdelijke standplaats te bezorgen die om één of andere redenen in de problemen zitten met hun standplaats (bevruchting, agressiviteit, geen plaats, burenproblemen, verplaatsing bijenkasten op de thuisstand…) 

De andere helft van de beschikbare plaatsen is voorzien voor bijen van voordrachtgevers die toelichting geven bij de klasbezoeken. Dit om toch een zekere constante te hebben in de bevolking van de bijenhal.

Tevens is er een kleine ruimte voorzien om klassen of groepen te kunnen ontvangen.

Openingsuren

De Stadsboerderij is open op
woensdag, zaterdag en zondag van 11.00 tot 17.00 u

Op de eerste zondagnamiddag van de zomermaanden is de bijenhal geopend en is er een imker aanwezig om uitleg te verschaffen over het leven van de bijen. Wenst u als vereniging/school/klasje/groepje uitleg over bijen, imkeren, bestuiving, honing … voor groepjes tot max. 15 personen, neem dan contact op met info@derossebie.be