Beekeeper tasting honey on the apiary outdoors, close-up view

Productieregister imkers

Elke imker is wettelijk verplicht om een ‘Productieregister’ bij te houden. Hierin noteert hij de gegevens die nodig zijn bij het volgen van zijn bedrijfsmethoden in het kader van de voedselveiligheid. Deze gegevens moet je 5 jaar bijhouden.

Met onderstaande link kan je de pdf downloaden, en elk jaar invullen.

Deel dit bericht