Beekeeper holding a small Nucleus with a young queen bee. Breeding of queen bees. Beeholes with honeycombs. Preparation for artificial insemination bees. Natural economy. Queen Bee Cages

Overlarven en koninginnenkweek 16 mei 2024

Op 16 mei 2024 van 19u30 tot 22u wordt er overgelarfd voor de koninginnenkweek en koninginnenbrij geoogst. Kom gerust af, deze ledenvergadering stelt Toon Jacobs larfjes ter beschikking om koninginnen te kweken. Liefst neem je een teeltraam mee, zodat je de larfjes ineens in de kunstcellen kan plaatsen.

Deel dit bericht