A beekeeper with blue gloves holding a bee emerging from a small cocoon, a new queen for the hive.

Opvolging koninginnenkweek
23 mei 2023

23 mei stellen we bevruchtingskastjes samen, merken we de nieuwe koninginnen en leren we invoeren.

Deel dit bericht