100_Jaar_De_Rosse_Bie

100 jaar de Rosse Bie

In de lente van 2012 zal de vereniging 100 jaar bestaan aangezien ze in tijdens de eerste algemene ledenvergadering op 24 maart 1912 is opgericht. De oprichting is gepubliceerd in het Belgisch staatsblad dd. 11 mei 1912, artikel nr.1383. Het bestuur wil graag bij dit heugelijke feit stilstaan en dit op gepaste wijze vieren. Gepast omdat 100 jarige verenigingen sterke verenigingen zijn en dit een zeldzaam feit is, reden voor een uitbundig feest. In de loop van zijn bestaan is De Rosse Bie een begrip geworden, marketeers zouden zeggen een merk. Bij Vlaamse ( en Nederlandse) imkers is de vereniging algemeen bekend zeker vanwege de jaarlijkse bijenmarkt maar ook vanwege de vele activiteiten die voor de leden en geïnteresseerden worden georganiseerd. Echter het 100 jarig bestaan markeert ook een ander punt. Dat is het feit dat evenals bij andere imkerverenigingen in binnen- en buitenland het aantal imkers sterk achteruit loopt. Enerzijds is dit vanwege vergrijzing van imkers verenigingen, blijkbaar door verminderde belangstelling van jongeren voor imkerij en anderzijds ongetwijfeld door de crisis waarin de wereldzijde imkerij zich bevind; dit laatste vanwege de Varroa waar we nu al geruime tijd mee hebben geïmkerd maar recent met de raadselachtige “verdwijnziekte”. Hoewel deze verdwijnziekte zeer dramatisch is en al in diverse programma’s op TV en internet besproken is, geeft dit ook weer publiciteit aan het fenomeen bijen en bijenhouden.
In aanloop naar het 100 jarig bestaan zou het bestuur graag initiatieven ontwikkelen om de neerwaartse trend vooral naar het afnemende ledenbestand om te draaien met enkele initiatieven die uiteindelijk samenkomen in het voorjaar van 2012.

Enkele initiatieven die nog verder geconcretiseerd moeten zijn:

  1. Opening van de website “De Rosse Bie”. Op deze website kan voor een breder forum publiciteit gegeven worden aan de komende festi- en activiteiten voor het 100 jarig bestaan. Ook de geplande leden vergaderingen en edities van het Ros Bieke kunnen op deze site gekopieerd worden, evenals persoonlijke advertenties van de leden. Bij deze dan ook een oproep aan imkers die materiaal uit de “oude doos” hebben over de historie van De Rosse Bie; verhalen, foto’s, heugelijk feiten. Ook graag informatie over de naam van de vereniging. Waarom is de vereniging destijds De Rosse Bie genoemd? Is er destijds wellicht met Italiaanse Ligustica’s gewerkt (Ligustica nakomelingen kunnen blijkbaar een beetje oranje/ros zijn)? Etc.
  2. Bekendheid geven aan bijen houden en mogelijkheid bieden tot ondersteuning van beginnende imkers. Imkeren is niet iets wat je van de ene op de nadere dag kunt doen en daarnaast is het beginnen met imkeren een kostbare zaak. Beide barrières zouden door de vereniging weggenomen kunnen worden door materiele maar ook praktische hulp te geven vanuit de grote ervaring binnen de vereniging. Ook dit initiatief dient nog verdere uitgewerkt, echter mocht dit succes hebben dan zouden imkers die starters willen bijstaan zeer welkom zijn.
  3. Mochten bovenstaande initiatieven voldoende respons opleveren dan kan er een beginnerscursus gegeven worden.
  4. Voor een beginnerscursus is een centrale hal ideaal. In het verleden had De Rosse Bie een Bijenhal. Mocht er in de toekomst een mogelijkheid zijn om beginnende leden een plaats te geven zou dit geweldig zijn. Op korte termijn zal dit niet lukken echter indien er leden zijn met ideeën of mogelijkheden in Turnhout e.o. dan graag een reactie naar het bestuur.
  5. Wellicht dat er op de feitelijke 100ste verjaardag van de vereniging nog een bijzondere activiteit kan worden ontwikkeld. Ideeën hierover zijn zeer welkom.

Dit zijn enkele van de zaken betreffende het 100 jarig bestaan die recent in het bestuur zijn besproken. Voor meer nieuws betreffende dit onderwerp, zie de komende edities van het Ros Bieke.

Deel dit bericht